Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
12/2019/TT-BGDĐT 26/08/2019 Thông tư Thông tư ban hành Chương trình BDTX Giáo viên mầm non
06/2019/TT-BGDĐT 12/04/2019 Thông tư Thông tư Quy định Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên.
675/QĐ-UBND 28/03/2019 Quyết định Kế hoạch thực hiện Đề án “Phát triển Giáo dục mầm non giai đoạn 2018-2025” trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
5942/BGDĐT-QLCL 28/12/2018 Văn bản khác Hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài trường mầm non
25/2018/TT-BGDĐT 08/10/2018 Thông tư Thông tư banhành quy định Chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục mầm non
26/2018/TT-BGDĐT 08/10/2018 Thông tư Thông tư ban hành Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non
19/2018/TT-BGDĐT 22/08/2018 Thông tư Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường mầm non
06/2018/NĐ-CP 05/01/2018 Nghị định NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĂN TRƯA ĐỐI VỚI TRẺ EM MẪU GIÁO VÀ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN MẦM NON
46/2017/NĐ-CP 21/04/2017 Nghị định Nghị định quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục
920/QĐ-UBND 14/04/2017 Quyết định Kế hoạch thực hiện đề án “Tăng cường tiếng Việt cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020, định hướng đến 2025” trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
28/2016/TT-BGDĐT 30/12/2016 Thông tư Thông tư sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Chương trình GDMN ban hành kèm theo TT 17/2009/TT-BGDĐT ngày 25/7/2009 của Bộ GDĐT
55/2016/NĐ-CP 15/06/2016 Nghị định Nghị định Điều chỉnh mức lương, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp hàng tháng và trợ cấp đối với giáo viên mầm non có thời gian làm việc trước năm 1995
07/2016/TT-BGDĐT 22/03/2016 Thông tư Thông tư Quy định về điều kiện đảm bảo và nội dung quy trình thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục xóa mù chữ
04/VBHN-BGDĐT 24/12/2015 Quyết định Văn bản khác VĂN BẢN HỢP NHẤT QĐ BAN HÀNH ĐIỀU LỆ TRƯỜNG MẦM NON
13/2015/TT-BGDĐT 30/06/2015 Thông tư THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG TRƯỜNG MẦM NON TƯ THỤC
09/CT-TTg 22/05/2015 Chỉ thị V/v Đẩy mạnh thực hiện các giải pháp giải quyết vấn đề trường, lớp mầm non ở các khu công nghiệp, khu chế xuất
330/KH-BGDĐT 13/05/2015 Kế hoạch Kế hoạch triển khai Đề án "hỗ trợ, phát triển nhóm trẻ độc lập tư thục ở khu vực công nghiệp, khu chế xuất đến năm 2020" ngành giáo dục
06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV 16/03/2015 Thông tư Thông tư quy định về danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở GDMN công lập
25/2014/TT-BGDĐT 07/08/2014 Thông tư Thông tư Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục, quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non
20/2014/NĐ-CP 24/03/2014 Nghị định Nghị định về Phổ cập giáo dục xóa mù chữ
02/2014/TT-BGDĐT 08/02/2014 Thông tư Thông tư Ban hành Thông tư ban hành Quy chế công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia.
21/2012/TT-BGDĐT 15/06/2012 Thông tư Thông tư Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường mầm non dân lập
49/2011/TT-BGDĐT 26/10/2011 Thông tư Thông tư Ban hành Điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi cấp học mầm non
01/2011/TT-BNV 19/01/2011 Thông tư Thông tư Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính
Trang 1 / 212»