Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
81/2019/NĐ-CP 11/11/2019 Nghị định
Nghị định số 81/2019/NĐ-CP của Chính phủ : Về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt
1542/SGDĐT-GDTrH 27/10/2019 Công văn Hướng dẫn triển khai công tác Giáo dục Nghề phổ thông năm học 2019-2020
1594/SGDĐT-GDTrH 08/10/2019 Công văn Hướng dẫn thực hiện quy đinh dạy thêm, học thêm
4483/BGDĐT-CSVC 01/10/2019 Văn bản khác Về việc đề nghị quy định tiêu chuẩn xe ô tôt đưa đón học sinh.
4474/BGDĐT-GDCTHSSV 01/10/2019 Văn bản khác Về việc hưởng ứng triển khai cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam.
1484/SGDĐT-VP 18/09/2019 Công văn Hướng dẫn thực hiện Phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” năm học 2019-2020
1430/SGDĐT-VP 11/09/2019 Công văn Ke hoach chu yeu hang thang, NH2019.2020
4055/BGDĐT-GDCTHSSV 10/09/2019 Văn bản khác Về việc tiếp tục đẩy mạnh tổ chức Cuộc thi "Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh "
10/CT-UBND 09/09/2019 Chỉ thị Chỉ thị về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2019-2020 của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh ĐắkLắk
3875/GDCTHSSV 27/08/2019 Văn bản khác Về việc hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên năm học 2019-2020
12/2019/TT-BGDĐT 26/08/2019 Thông tư Thông tư ban hành Chương trình BDTX Giáo viên mầm non
3343/BGDĐT-GDCTHSSV 05/08/2019 Văn bản khác Về việc tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về ATGT đầu năm học mới 2019-2020 cho HSSV
3063/BGDĐT-GDCTHSSV 19/07/2019 Văn bản khác Về việc triển khai các hoạt động kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ
417/KH-BGDĐT 17/07/2019 Văn bản khác Kế hoạch Tăng cường công tác giáo dục an toàn giao thông trong trường học giai đoạn 2019-2021.
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN 15/07/2019 Văn bản khác TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHỨC NĂNG ĐIỀU CHỈNH NGUYỆN VỌNG ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN TRỰC TUYẾN
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN 15/07/2019 Văn bản khác TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHỨC NĂNG ĐIỀU CHỈNH NGUYỆN VỌNG ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN (Dành cho Thí sinh và Điểm tiếp nhận hồ sơ điều chỉnh NVĐKXT bằng Phiếu điều chỉnh NVĐKXT)
588/KH-BGDĐT 10/07/2019 Văn bản khác Kế hoạch phòng, chống bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên năm 2019
Công văn 984/SGDĐT-GDTXCN 08/07/2019 Công văn Triển khai công tác xét tuyển đại học, CĐSP, TCSP tại tỉnh Đắk Lắk
2832/BGDĐT-GDĐH 02/07/2019 Văn bản khác Hướng dẫn triển khai công tác xét tuyển đại học, CĐSP, TCSP năm 2019
658/SGDĐT-VP 06/05/2019 Công văn Thực hiện Chỉ thị số 02/CT-UBND về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Luật Thi đua, Khen thưởng trên địa bàn tỉnh
877/QĐ-UBND 19/04/2019 Quyết định Quyết định ban hành Đề án sắp xếp, tổ chức lại mạng lưới các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2018-2025, định hướng đến 2030
06/2019/TT-BGDĐT 12/04/2019 Thông tư Thông tư Quy định Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên
06/2019/TT-BGDĐT 12/04/2019 Thông tư Thông tư Quy định Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên.
474/SGDĐT-VP 04/04/2019 Công văn Chấn chỉnh tình trạng lạm dụng hồ sơ, sổ sách trong nhà trường
Trang 1 / 41234»