Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
1403/GDĐT-KHTC 21/09/2021 Công văn Ứng dụng giải pháp chuyển đổi số trong quản lý các khoản thu của học sinh, sinh viên không dùng tiền mặt đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh. Số đi: 2353 GIAI PHAP THU HO HOC PHI..
1381/GDĐT-QLCL-CNTT 16/09/2021 Công văn Hướng dẫn triển khai ứng dụng CNTT trong quản lý giáo dục và dạy học năm học 2021-2022
1277/GDĐT-GDTH-GDMN 30/08/2021 Công văn Công văn về việc tổ chức dạy học trong điều kiện ứng phó với dịch bệnh COVID-19 đối với cấp Tiểu học
1274/GDĐT-GDTrH-GDTX 28/08/2021 Công văn Hướng dẫn tổ chức dạy học trong tình hình dịch bệnh COVID-19 đối với GDTrH, GDTX
81/2021/NĐ-CP 27/08/2021 Nghị định Nghị định Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo (
51/KH-GDĐT 26/08/2021 Kế hoạch Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý giáo dục và dạy học, giai đoạn 2021-2022
1253/SGDĐT-KHTC 25/08/2021 Công văn Hướng dẫn thực hiện các khoản thu và chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh năm học 2021 – 2022
800/CT-BGDĐT 24/08/2021 Chỉ thị Chỉ thị về thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 ứng phó với dịch COVID-19, tiếp tục thực hiện đổi mới, kiên trì mục tiêu chất lượng giáo dục và đào tạo
22/2021/TT-BGDĐT 19/08/2021 Thông tư Thông tư quy định về đánh giá học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông
07/2021/NQ-HDND 13/08/2021 Nghị quyết Nghị quyết kéo dài việc thực hiện đến hết năm học 2021-2022 đối với Nghị quyết số 18/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2016-2017 và mức thu học phí đào tạo cao đẳng, trung cấp tại các trường công lập trực thuộc tỉnh từ năm học 2016-2017 đến hết năm học 2020-2021
1283/QĐ-UBND 12/08/2021 Quyết định Kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
77/2021/NĐ-CP 01/08/2021 Nghị định Quy định chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo
02/2021/TT-BGDĐT 02/02/2021 Thông tư Thông tư Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường tiểu học công lập
01/2021/TT-BGDĐT 02/02/2021 Thông tư Thông tư Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở GDMN công lập
01/2021/TT-BGDĐT 02/02/2021 Thông tư Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập
47/2020/TT-BGDĐT 31/12/2020 Thông tư Thông tư Quy định việc lựa chọn đồ chơi, học liệu được sử dụng trong các cơ sở giáo dục mầm non
51/TT-BGDĐT 31/12/2020 Thông tư Thông tư sửa đổi, bổ sung một số nội dung Chương trình giáo dục mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 17/2009/TT-BGDDT ngày 25/7/2009  của Bộ trưởng Bộ GDĐT đã được sửa đổi, bổ sung bởi thông tư 28/2016/TT-BGDDT ngay 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ GDĐT.
50/2020/TT-BGDĐT 31/12/2020 Thông tư Ban hành Chương trình làm quen với tiếng Anh dành cho trẻ em mẫu giáo
52/2020/TT-BGDĐT 31/12/2020 Thông tư Ban hành Điều lệ Trường mầm non
14/CT-UBND 18/09/2020 Chỉ thị Chỉ thị về nhiệm vụ giải pháp năm học 2020-2021 của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk
1341/SGDĐT-KHTC 11/09/2020 Công văn Chấn chỉnh thực hiện các khoản thu đầu năm học 2020-2021 và đảm bảo các điều kiện thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới; Công văn số 8058/UBND-KGVX ngày 8/9/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện các khoản thu đầu năm học 2020-2021 và đảm bảo các điều kiện thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới.
105/2020/NĐ-CP 08/09/2020 Nghị định Nghị định chính sách phát triển giáo dục mầm non
27/2020/TT-BGDĐT 04/09/2020 Thông tư Thông tư ban hành Quy định đánh giá học sinh tiểu học
28/2020/TT-BGDĐT 04/09/2020 Thông tư Điều lệ trường tiểu học
Trang 1 / 612345»...Cuối »