Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
47/KH-SGDĐT 14/08/2018 Kế hoạch Kế hoạch cải cách hành chính của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk năm 2018
330/KH-BGDĐT 13/05/2015 Kế hoạch Kế hoạch triển khai Đề án "hỗ trợ, phát triển nhóm trẻ độc lập tư thục ở khu vực công nghiệp, khu chế xuất đến năm 2020" ngành giáo dục