Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
1484/SGDĐT-VP 18/09/2019 Công văn Hướng dẫn thực hiện Phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” năm học 2019-2020
1430/SGDĐT-VP 11/09/2019 Công văn Ke hoach chu yeu hang thang, NH2019.2020
658/SGDĐT-VP 06/05/2019 Công văn Thực hiện Chỉ thị số 02/CT-UBND về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Luật Thi đua, Khen thưởng trên địa bàn tỉnh
474/SGDĐT-VP 04/04/2019 Công văn Chấn chỉnh tình trạng lạm dụng hồ sơ, sổ sách trong nhà trường
252/HD-SGDĐT 28/02/2019 Công văn

Hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm học 2018-2019

73/QĐ-SGDĐT 13/02/2019 Quyết định Quyết định thành lập Khối, Cụm thi đua trực thuộc Sở GDĐT năm học 2018-2019
1655/SGDĐT-VP 22/11/2018 Công văn Công văn hướng dẫn đánh giá, phân loại công chức, viên chức và người lao động năm 2018
45/2018/QĐ-TTg 09/11/2018 Quyết định Quy định chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước CV_Tinh_So
1374/SGDĐT-VP 02/10/2018 Công văn Công văn hướng dẫn xét Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục"
1335/SGDĐT-VP 26/09/2018 Công văn Hướng dẫn thực hiện Phong trào thi đua "Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học" năm học 2018-2019
47/KH-SGDĐT 14/08/2018 Kế hoạch Kế hoạch cải cách hành chính của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk năm 2018