Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
1542/SGDĐT-GDTrH 27/10/2019 Công văn Hướng dẫn triển khai công tác Giáo dục Nghề phổ thông năm học 2019-2020
1594/SGDĐT-GDTrH 08/10/2019 Công văn Hướng dẫn thực hiện quy đinh dạy thêm, học thêm
1484/SGDĐT-VP 18/09/2019 Công văn Hướng dẫn thực hiện Phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” năm học 2019-2020
1430/SGDĐT-VP 11/09/2019 Công văn Ke hoach chu yeu hang thang, NH2019.2020
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN 15/07/2019 Văn bản khác TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHỨC NĂNG ĐIỀU CHỈNH NGUYỆN VỌNG ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN TRỰC TUYẾN
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN 15/07/2019 Văn bản khác TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHỨC NĂNG ĐIỀU CHỈNH NGUYỆN VỌNG ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN (Dành cho Thí sinh và Điểm tiếp nhận hồ sơ điều chỉnh NVĐKXT bằng Phiếu điều chỉnh NVĐKXT)
Công văn 984/SGDĐT-GDTXCN 08/07/2019 Công văn Triển khai công tác xét tuyển đại học, CĐSP, TCSP tại tỉnh Đắk Lắk
2832/BGDĐT-GDĐH 02/07/2019 Văn bản khác Hướng dẫn triển khai công tác xét tuyển đại học, CĐSP, TCSP năm 2019
658/SGDĐT-VP 06/05/2019 Công văn Thực hiện Chỉ thị số 02/CT-UBND về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Luật Thi đua, Khen thưởng trên địa bàn tỉnh
474/SGDĐT-VP 04/04/2019 Công văn Chấn chỉnh tình trạng lạm dụng hồ sơ, sổ sách trong nhà trường
675/QĐ-UBND 28/03/2019 Quyết định Kế hoạch thực hiện Đề án “Phát triển Giáo dục mầm non giai đoạn 2018-2025” trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
796/BGDĐT-GDĐH 06/03/2019 Văn bản khác Hướng dẫn Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; Tuyển sinh CĐSP, TCSP năm 2019.
796/BGDĐT-GDĐH 06/03/2019 Văn bản khác PHIẾU ĐIỀU CHỈNH NGUYỆN VỌNG ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC NĂM 2019
252/HD-SGDĐT 28/02/2019 Công văn

Hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm học 2018-2019

191/SGDĐT-TTr 18/02/2019 Công văn Triển khai thực hiện văn bản của trung ương
73/QĐ-SGDĐT 13/02/2019 Quyết định Quyết định thành lập Khối, Cụm thi đua trực thuộc Sở GDĐT năm học 2018-2019
29/QĐ-SGDĐT 08/01/2019 Quyết định Quyết định ban hành Điều lệ tổ chức Kỳ thi Olympic truyền thống 10/3 tỉnh Đắk Lắk năm 2019
5942/BGDĐT-QLCL 28/12/2018 Văn bản khác Hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài trường mầm non
1655/SGDĐT-VP 22/11/2018 Công văn Công văn hướng dẫn đánh giá, phân loại công chức, viên chức và người lao động năm 2018
45/2018/QĐ-TTg 09/11/2018 Quyết định Quy định chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước CV_Tinh_So
1400/SGDĐT-KHTC 08/10/2018 Công văn Hướng dẫn thực hiện Thông tư 16/2018/TT-BGDĐT-KHTC ngày 03/8/2018 của Bộ GDĐT quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
25/2018/TT-BGDĐT 08/10/2018 Thông tư Thông tư banhành quy định Chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục mầm non
26/2018/TT-BGDĐT 08/10/2018 Thông tư Thông tư ban hành Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non
1374/SGDĐT-VP 02/10/2018 Công văn Công văn hướng dẫn xét Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục"
Trang 1 / 3123»