Thông Báo xét tuyển vào học ngành bác sĩ đa khoa hệ chính quy diện hợp đồng đào tạo theo địa chỉ sử dụng tại Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, niên khóa 2019-2025.

Lượt xem:


Thông Báo xét tuyển vào học ngành bác sĩ đa khoa hệ chính quy diện hợp đồng đào tạo theo địa chỉ sử dụng tại Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, niên khóa 2019-2025.
84-TB-SYT

Mau don dao tao Y da khoa theo dia chi 2019_ DH PhamNGocThach