Thông tư Số: 07/2018/TT-BGDĐT

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Số ký hiệu Thông tư Số: 07
Ngày ban hành 01/03/2018
Loại văn bản Thông tư
Cơ quan ban hành Bộ Giáo dục và Đào tạo Phòng GDTX – CN
Người ký Nguyễn Văn Phúc
Trích yếu Thông tư Sửa đổi, bổ sung tên và một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 07-2018-TT-BGDĐTPhu luc TT 07-2018-TT BGDDT
Tải về
Xem văn bản
Xem Online