Thông tư sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Chương trình GDMN ban hành kèm theo TT 17/2009/TT-BGDĐT ngày 25/7/2009 của Bộ GDĐT

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Số ký hiệu 28/2016/TT-BGDĐT
Ngày ban hành 30/12/2016
Loại văn bản Thông tư
Cơ quan ban hành Bộ Giáo dục và Đào tạo Phòng giáo dục mầm non Sở Giáo dục và Đào tạo
Người ký Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa
Trích yếu Thông tư sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Chương trình GDMN ban hành kèm theo TT 17/2009/TT-BGDĐT ngày 25/7/2009 của Bộ GDĐT
Tải về
Xem văn bản
Xem Online